Hamid Tarhim – Khahar‘s Tracks:

  1. Nazanin
  2. Delbar
  3. Laleh
  4. Setayesh
  5. Yeki